Pomologiskt Centrum är till för att bevara och utveckla äppeltraditioner och äppelkunnande.

Äppeltraditioner och äppelkunnande

Människor förstod tidigt att frukten gav god hälsa. Genom åren har intresset och kunskaperna kring fruktodling försvunnit. Det finns dock fortfarande tydliga spår kvar av det tidigare intresset kring fruktodling, framförallt genom de många lokala äppelsorterna.

För att ta tillvara den unika historien och förvalta den viktiga kunskapen om äpplen bildades Pomologiskt Centrum. Föreningen arbetar ideellt med att sprida kunskap och öka medvetandet om pomologi och äppelhistoria.