Aktuellt

Pandemin har gjort att vi kommer att starta den nya Pomologutbildningen i januari 2022 och examinera eleverna i november 2022. 

Uppdaterad information ang. datum, tider mm under våren 2021. Allt under förutsättning att Folkhälsomyndigheten tillåter grupputbildning igen.