Aktuellt

Pandemin har gjort att vi kommer att starta den nya Pomologutbildningen i januari 2022 och examinera eleverna i november 2022. 

Vår nya Pomologiutbildning för 2022, startar januari, 2022 — november, 2022.

Anmälan senast: 20 september, 2021, till: info@pomologisktcentrum.se. Se mer info under hemsidan: www.pomologisktcentrum.se.

——————————————————————————————————————————————————————————

I september, 2022 genomför vi en intressedag på Öjebyn Agropark, Öjebyn. Vi informerar om vår kommande utbildning i norr, en rundtur i försöksodlingarna, äpple, på Öjebyn samt kort info om norrländska fruktsorter och norrländsk äppelodling.

Håll utkik efter annons i dagstidningar i området.