Inbjudan till fortbildningskurs, 5-6 oktober 2024 (lördag kl 9-16, söndag kl 9-15) i Alnarp

med följande föreläsare och ämnen:

Larisa Gustavsson, Institutionen för växtförädling vid SLU, fruktträdskräfta
Jonas Skytte af Sätra, Institutionen för växtförädling vid SLU, äpplens genetik/släktskap/DNA
Inger Hjalmarsson, f.d. genbankskurator vid POM, centrala samlingen/nationella genbanken av frukt och bär

Förutom föreläsningar i ämnena kommer det att bli visning av lokaler och områden utomhus som hör till deras forskning och genbanken samt
fruktträdsspaljéer och lite ovanliga sorter av äpplen och päron som bevaras i genbanken

Se pdf, Inbjudan till fördjupningskurs 5-6 oktober.pdf

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tillsvidare så pausar vi vår diplomerade pomologutbildning och kommer att fokusera på att ge vidareutbildningar till redan utbildade diplomerade pomologer.
Under hösten kommer beslut att tas om pomologutbildningen ska starta i januari 2025.