Den 16 september, 2022 genomför vi en intressedag på Öjebyn Agropark, Öjebyn.

Vi informerar om vår kommande utbildning i norr, en rundtur i försöksodlingarna av äpple, samt kort info om norrländska fruktsorter och norrländsk äppelodling.

Anmälan till: info@pomologisktcentrum.se senast 1 sept!

https://hushallningssallskapet.se/wp-content/uploads/2021/01/presentation-ojebyn-agro-park.pdf