För år 2024 planerar vi att att genomföra en fortbildningskurs i oktober.
Under hösten kommer beslut att tas om pomologutbildningen ska starta i januari 2025.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tillsvidare så pausar vi vår diplomerade pomologutbildning och kommer att fokusera på att ge vidareutbildningar till redan utbildade diplomerade pomologer.