Utbildning

Utbildning i pomologi – Diplomerad Pomolog

Pågående utbildning 2022, är fullbokad.

Sedan 2007 genomför vi en ettårig utbildning som baseras på fem delkurser på olika håll i Sverige samt egna studier på distans. Eftersom utbildningen görs i samarbete med Kiviks Musteri så kommer några av kurstillfällena vara förlagda till just Kivik. Föreläsarna som medverkar är de bästa och mest kunniga som Sverige har att erbjuda inom det pomologiska området.

Utbildningens delkurser följer olika teman med fördjupning inom olika ämnen:

  • Äpplets historia
  • Äppelträdets biologi och växtfysiologi
  • Odling, yrkes- respektive egnahemsodling samt ekonomiska kalkyler.
  • Beskärning och ympning
  • Klonarkiv och klonarkivsarbeten
  • Pollinering och växtskydd.
  • Sortbestämning samt medverkan på en äppeldag någonstans i Sverige.
  • Cideräpplen, förädling till cider och must
  • Examen med sortbestämning, redovisning av examensarbete

Nästa utbildningstillfälle är 2024. Inför anmälan, läggs information ut här på hemsidan.