Utbildning

Utbildning i pomologi – Diplomerad Pomolog

Sedan 2007 har vi genomfört en ettårig utbildning som baserats på fem delkurser på olika håll i Sverige samt egna studier på distans. Eftersom utbildningen har gjorts i samarbete med Kiviks Musteri så har några av kurstillfällena varit förlagda till just Kivik. Föreläsarna som medverkat är de bästa och mest kunniga som Sverige har att erbjuda inom det pomologiska området.

Utbildningens delkurser har följt olika teman med fördjupning inom olika ämnen:

  • Äpplets historia
  • Äppelträdets biologi och växtfysiologi
  • Odling, yrkes- respektive egnahemsodling samt ekonomiska kalkyler.
  • Beskärning och ympning
  • Klonarkiv och klonarkivsarbeten
  • Pollinering och växtskydd.
  • Sortbestämning samt medverkan på en äppeldag någonstans i Sverige.
  • Cideräpplen, förädling till cider och must
  • Examen med sortbestämning, redovisning av examensarbete

Tillsvidare så pausar vi vår diplomerade pomologutbildning och kommer att fokusera på att ge vidareutbildningar till redan utbildade diplomerade pomologer.