Lepagehäck -sortval, plantering och beskärning

Jasmine Waara, examensarbete 2021

Sammanfattning
Spaljérade fruktträd är både vackra och praktiska eftersom du då kan odla mycket frukt av god kvalitet på liten yta. De går att göra i många olika former och storlekar, jag tycker mycket om lepage, det franska formatet av spaljérad lepagehäck av äpple eftersom den dessutom möjliggör att du kan odla extra många olika sorters äpple på liten yta. En lepage kan vara olika hög men ser ut som ett levande, rutigt, böljande staket ungefär. Den ska helst placeras i soligt, skyddat läge i mullrik, väldränerad jord. Ettåriga plantor, så kallade äppelspön placeras med ca en meters avstånd i 45 graders lutande vinkel. (Äppelspöna kan du köpa eller beställa hos välsorterade plantskolor eller göra själv genom att ympa ihop ädelris med grundstam.) Dessa planterade äppelspön behöver stöd, uppbindning, vattnas, gödslas och skyddas mot rådjur och andra gnagare. Titta till uppbindningen regelbundet och flytta på den då och då för att hindra skador i barken. Sporrbeskärning görs under vårvintern, sommarbeskärning/pincering görs 1-3 ggr under sommarmånaderna juni, juli, augusti. Spara ett långt skott på varje planta att böja över och fästa i äppelspöt bredvid i 45 graders vinkel. På så vis bygger du vidare på äppelhäckens våningar. Om du vill ha tydliga ändar så placera dessa upprätt med 1 m planteringsavstånd, alternativt att den ena änden (som äppelspöna lutar sig ”från” bara har ½ m planteringsavstånd, för estetikens skull).
Den största svårigheten under arbetets gång har varit alla dessa val jag behövt göra… Det har tamejtusan varit ett ständigt ”väljande”. Att en enda lepagehäck skulle tvinga fram så mycket funderande, tänkande, jämförande och velande fram och tillbaka hade jag väl aldrig trott. Att göra en böljande, spaljérad äppelhäck i flera våningar trodde jag främst skulle handla om beskärning och placering, men icke. Att göra en lepagehäck innebär just att du själv måste göra den, den finns inte att köpa färdig någonstans. Och för att kunna göra den så behöver du först bestämma, välja och fundera kring detta:
1, Var ska häcken stå någonstans?
2, Välj grundstam (och beställa dessa i tid)
3, Bestäm dig för vilka sorter du vill ha (och sedan ska du lyckas hitta dem allesamman till ett och samma ymptillfälle)
4, Vilket växtmaterial till ändarna vill du ha? (vill du ha ändstolpar eller inte?)
5, Ympa själv eller köpa färdiga spön?
6, Ska du ympa eller binda ihop träden med varandra?
7, Hur många våningar ska häcken få?
Att göra själva häcken är rent hantverksmässigt inte särskilt svårt, men att fatta alla dessa beslut är desto svårare. Jag hoppas ändå att du vill försöka och att det här arbetet kan vara dig lite till hjälp. Allt gott och varmt lycka till!

Ladda ned fulltext (pdf, 589 kB)

URL: https://www.pomologisktcentrum.se/wp-content/uploads/2023/04/Examensarbete-Lepagehack_sortval-plantering-och-beskarning-Jasmine-Waara.pdf

Nyckelord:
Lepagehäck, äpple, sortval, plantering, beskärning, examensarbete, pomologutbildning, Pomologiskt Centrum.