Produktiva trädgårdar och deras odlare - en stor och bortglömd samhällsresurs

Britta Wedin, examensarbete 2021

Sammanfattning:
Vad betyder en privat, produktiv trädgård? Vilka värden skapar den – för den enskilde, men också för samhället i stort? Som intresserad av både civilförsvaret, trädgårdsodling och småskalig livsmedelsproduktion har jag kommit att fundera över hur privat odling av livsmedel passas in i Sveriges livsmedelsberedskap. Hur ser denna resurs ut? Hur har den uppstått, vad kan den sägas bestå av och på vilket sätt kompletterar den vår mer storskaliga produktion? Jag har velat ta reda på både omfånget av Sveriges odlingsbara trädgårdsyta, hur den har skapats och, om möjligt, också något om vad som odlas och hur mycket. Detta är den ena sidan, tillgångssidan om man så vill. Den andra sidan är hur man i svensk livsmedelsberedskap tar vara på dessa tillgångar. Vilken eller vilka uppgifter och roller tilldelas den enskilda medborgaren i ett krisläge? Hur tas odlingsbara trädgårdsytor med i beräkningen? Om de nu alls tas med: ser man till att bevara denna resurs, och i så fall hur?

Ladda ned fulltext (pdf, 394 kB)

URL: https://www.pomologisktcentrum.se/wp-content/uploads/2022/03/Examensarbete-Produktiva-tradgardar-och-deras-odlare_en-stor-och-bortglomd-samhallsresurs-Britta-Wedin.pdf

Nyckelord:
Sveriges livsmedelsberedskap, odling, försörjning, beredskap, kris, grönsaker, rotsaker, bär, frukt, trädgårdsprodukter, privat, trädgård, samhällsresurs, statliga myndigheter, examensarbete, pomologutbildning, Pomologiskt Centrum.