Virusfria certifierade fruktträd - en utopi?

Anna Stenberg, examensarbete 2021

Sammanfattning:
Virus, virusliknande sjukdomar, viroider och fytoplasma kan finnas i svenska fruktträd. Informationen kring detta i svensk litteratur är relativt begränsad, så det här examensarbetet försöker beskriva fördelar och problematik vid certifiering av fruktträd. Växtförökningsmaterial av fruktplantor kan delas in i certifierat material och CAC-material (ocertifierat material). Båda typerna av växtmaterial ska vara friska, ha god kvalitet och vara av rätt sort. För certifierat material är kraven högre för bland annat ett antal virus, virusliknande sjukdomar, viroider och fytoplasma som är listade per värdväxt i EU-lagstiftningen. Certifierade fruktträd av äpple, päron, plommon, söt- och surkörsbär ska vara fria från dessa skadegörare till skillnad från CAC-material som kan innehålla en låg halt av skadegörarna.

Ladda ned fulltext (pdf, 4.138MB)

URL: https://www.pomologisktcentrum.se/wp-content/uploads/2022/03/Examensarbete-Virusfria-certifierade-frukttrad_en-utopi-Anna-Stenberg.pdf

Nyckelord:
Virusfria certifierade fruktträd, virus, virusliknande sjukdomar, viroider, fytoplasma, certifierat material, CAC, fruktplantor, fruktträd, testning, rensning, viruseliminering, laboratorium, Min Egen Trädgård, E-planta, Grönt kulturarv, nationella genbanken, Elitplantstationen, Jordbruksverket, rikshantering, riskvärdering, växtskadegörare, växtskydd, IPPC, EFSA, äpple, päron, plommon, körsbär, examensarbete, pomologutbildning, Pomologiskt Centrum, Anders Kvarnheden, växtvirologi, växtbiologi, SLU.